Устав

Устав на „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“

– Статут
– Наименование и седалище
– Цели и средства
– Разходване на имущество
– Членство, права и задължения
– Предмет и дейност на финансиране
– Органи на управление, компетентност и представителство

Линк към Устава: Устав

Go to Top