Публично съобщение за ценови предложения – По проект „Адаптация за новопризнати бежанци и деца-бежанци чрез колективистични и семейно ориентирани методи и допълнителни обучения”

ДОГОВОР: ЕБФ 01-7242/06.06.14
БЕНЕФИЦИЕНТ: „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация” със седалище в гр. София, п.к. 1000 и адрес на управление – ул. „Иван Денкоглу” № 5, ет. 1, ап. 2.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Албена Димитрова Дробачка
E-mail: spoc_s@abv.bg
На основание чл. 9, ал. 2 от ПМС 118 от 20 май 2014 г. оповестява публично съобщение за ценови предложения за:
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1. Материали за спортни турнири – 342 евро.
2. Четири екскурзии до исторически и културни забележителности в България – 4 040,00 евро.
3. Три еднодневни тура из забележителностите на София – 1 503,00 евро.
4. Материали за занимания с изкуство – 558 евро
5. Информационни материали – 240 евро

Забележка: Всички посочени цени са в евро, без ДДС

СПЕЦИФИКАЦИИ:

1. Спортни турнири
Вид дейност Единица Брой единици Стойност в евро Обща стойност в евро
Осигуряване на материали за провеждане на 5 броя спортни турнири: Организиран спортен турнир 5 342,00 342,00
Футболна топка брой 1
Баскетболна топка брой 1
Волейболна топка брой 1
Флагчета брой 5
Купи брой 5
Детски комплект за боулинг комплект 2
Федербал комплект 2
Лента за глава брой 10 – бели
10 – сини
Фризби брой 2
Въже за скачане брой 3
Срок за подаване на ценови предложения: 20.08.2014 г.

2. Екскурзии
Вид дейност Предмет на дейност Единица Брой единици Стойност в евро Обща стойност в евро
Организиране /включва организиране, наемане на автобус, храна за групата/ на 4 екскурзии до исторически и културни забележителности в България. екскурзия 4 4 040,00 4 040,00
Организиране на екскурзия Организирана екскурзия 4
– София – Белоградчишки скали, отиване и връщане Наем автобус за 1 ден, 70 места 1
– София – Цари Мали град, отиване и връщане Наем автобус за 1 ден, 70 места 1
– София – местност Златните мостове, отиване и връщане Наем автобус за 1 ден, 70 места 1
– София – Пловдив, отиване и връщане Наем автобус за 1 ден, 70 места 1
Храна за групата Комплект храна 70

Срок за подаване на ценови предложения: 25.08.2014 г.

3. Еднодневни турове
Вид дейност Предмет на дейност Единица Брой единици Стойност в евро Обща стойност в евро
Организиране /включва организиране, наемане на автобус, храна за групата, екскурзовод/ на 3 броя еднодневни тура. тур 3 1 503,00 1 503,00
Организиране на тур Организиран тур 3
– София – Дворец „Врана”, отиване и връщане
Наем автобус за 1 ден, 55 места 1
– София – Боянска църква и Национален исторически музей, отиване и връщане Наем автобус за 1 ден, 55 места 1
– Посещения на музеи в София и връщане в интеграционен център за бежанци Наем автобус за 1 ден, 55 места 1
Екскурзовод Ангажиран екскурзовод за брой дни 3
Храна за групата Комплект храна 55
Срок за подаване на ценови предложения: 25.08.2014 г.
4. Материали за занимания с изкуство
Вид Единица Брой единици Стойност в евро Обща стойност в евро
Материали за занимания с изкуство за 18 деца Материали за дете 18 31 558
Блокче за рисуване брой 72
Цветни моливи Комплект – 12 броя 18
Восъчни пастели Комплект – 12 броя 18
Акварелни бои Брой – 12 цвята 18
Четка за рисуване Комплект – 3 броя 18
Пластилин комплект 18
Дъска за пластилин с ножче (пластмасови) брой 18
Срок за подаване на ценови предложения: 20.08.2014 г.
5. Информационни материали
Вид Единица Брой единици Стойност в евро Обща стойност в евро
Плакат брой 50 1,20 60
Брошура брой 200 0,80 160
Срок за подаване на ценови предложения: 20.08.2014 г.
Забележка: Всички посочени цени са в евро, без ДДС
Оферти и ценови предложения се приемат на адрес гр. София, п.к. 1000, ул. „Иван Денкоглу” № 5, ет. 1, ап. 2., или на електронен адрес: spoc_s@abv.bg

Дата: 13.08.2014 г. Председател …………………………….
/Албена Дробачка/

Вашият коментар