Конференция “Иновации в превенцията на природните и социалните бедствия”

На 27.06.2014 г. се проведе Конференция „Иновации в превенцията на природните и социалните бедствия“ в голямата зала на Радисън Блу Гранд Хотел София. Конференцията беше целодневна от 09.00 ч. до 17.00 ч. На събитието бяха поканени представители на медии, министерства, държавни агенции, Президентството, полиция, пожарна, бърза помощ, неправителствени организации, уничерситети и университетски преподаватели, представители на фирми и организации и представители на други заинтересовани по проблема страни. На конференцията бяха представени доклади от експертите по проекта по отделните обучителни модули, както и доклад от наблюдение и тестване на резултатите от проведените пилотни обучения. Беше дискутирана психосоциалната програма за превенция на социалните и природните бедствия и иновациите и иновативните методи и подходи за повишаване сигурността на гражданите, както и подобряване на конкурентността на фирмите и организациите. В конференцията взеха участие и експертите от партньорската организация „Сазани“, които фокусирана своите доклади върху иновативната практика и методите за постигане на резилианс в обществото. Докладите на експертите предизвикаха сериозни дискусии и дебати сред участниците и беше обсъдени иновативни практики в сферата на превенция на социалните и природните бедствия с широк кръг от заинтересовани страни. Иновативната програма, създадена в рамките на проекта, беше популяризирана пред институции, фирми, организации и общността.

Conf1.jpg

Conf2.jpg

Conf3.jpg

Conf4.jpg

Conf5.jpg

Conf6.jpg

Conf7.jpg

Conf8.jpg

Conf9.jpg

Conf10.jpg

Conf11.jpg

Conf12.jpg

Conf13.jpg

Conf14.jpg

Conf15.jpg

Conf16.jpg

Conf17.jpg

Conf18.jpg

Conf19.jpg

Conf20.jpg

Conf21.jpg

Conf22.jpg

Conf23.jpg

Conf24.jpg

Conf25.jpg

Conf26.jpg

Conf27.jpg

Conf28.jpg

Conf29.jpg

Conf30.jpg

Conf31.jpg

Conf32.jpg

Conf33.jpg

Conf34.jpg

Conf35.jpg

Conf36.jpg

Conf37.jpg

Conf38.jpg

Conf39.jpg

Conf40.jpg

Conf41.jpg

Conf42.jpg

Conf43.jpg

Conf44.jpg

Conf45.jpg

Conf46.jpg

Conf47.jpg

Conf48.jpg

Conf49.jpg

Conf50.jpg

Conf51.jpg

Conf52.jpg

Conf53.jpg

Conf54.jpg

Вашият коментар