Внедряване на система срещу депресията и самоубийствата при заети лица

Без име

Въвеждането и апробирането на иновативната система ще повиши капацитета на кандидата и заинтересованите страни в сферата на подобряване на условията на труд в компаниите и организациите, с оглед психическото натоварване за отделните професии и заети лица.

Ще се реализира превенцията на депресията и самоубийствата сред работещи: Валидиране на практика за подобряване на грижата и оптимизиране на профилактиката за хора с депресивни разстройства и предотвратяване на суицидно поведение. Ще бъде повишена информираността на работещите за появата  и въздействието на депресия и склонност към самоубийство.

Ще бъдат създадени „Здравни кръгове“ за установяване и обсъждане на проблеми за намиране на решения. Ще бъде проведено обучение на служители как да се справят със стресови ситуации. Ще бъдат представени индивидуални консултации по заявка на служители.  Ще бъдат изготвени и образователни материали.

Ще бъде организирано обучение за работодатели, ще се реализира обучение за управление на начините за намиране на добри решения за намаляване на рисковете при служителите съвместно с чуждестранните партньори и СПОК.

Go to Top