Визуализация и публичност

Дейността обезпечава  публичността на проекта и осигурява визуализация с необходимите реквизити за коректното изпълнение на проекта. Изпълнението на дйността по популяризиране на проекта ще допринесе за информиране на обществеността за извършените по проекта дейности, за постигнатите резултати и за оказаните  въздействия за изпълнение на целите на проекта.

За изпълнение на дейността ще бъде организирано и проведено информационно събитие за популяризиране на проекта и финансовия принос на донора.

Ще бъдт подготвени и разпространени плакати, брошури, транспарант на винилова стойка, стикери, информационна табела.

Go to Top