Визуализация и публичност

Без име

Дейността обезпечава  публичността на проекта и осигурява визуализация с необходимите реквизити за коректното изпълнение на проекта. Изпълнението на дйността по популяризиране на проекта ще допринесе за информиране на обществеността за извършените по проекта дейности, за постигнатите резултати и за оказаните  въздействия за изпълнение на целите на проекта.

За изпълнение на дейността ще бъде организирано и проведено информационно събитие за популяризиране на проекта и финансовия принос на донора.

Ще бъдт подготвени и разпространени плакати, брошури, транспарант на винилова стойка, стикери, информационна табела.

Снимки на визуализационни материали:

Информационна брошура

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

 

 

 

 

 

 

Информационна табела

Crossroads

Crossroads

 

 

 

 

 

 

Плакат

Crossroads

 

 

 

 

 

 

Трансперант с винилова стойка

Crossroads

 

 

 

 

 

 

Папки и тефтери

Crossroads

Crossroads

Go to Top