Управление на проекта

Без име

Дейността включва необходимите условия, организация, ресурси, мониторинг и екип за успешно изпълнение на проектните дейности.
Дейността включва изготвен план за изпълненеи на проекта.

Снимки от работни екипни срещи:

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Go to Top