Управление на проекта

Дейността включва необходимите условия, организация, ресурси, мониторинг и екип за успешно изпълнение на проектните дейности.
Дейността включва изготвен план за изпълненеи на проекта.

Go to Top