Школа СПОК

„Школа СПОК“ се състои от 17 стажанти, които подпомагат основните дейности на Сдружението. Организацията провежда стажантска програма за студенти в бакалавърски и магистърски програми във водещи университети в страната. Младите хора се обучават в областта на хуманитарните науки – политически, европеистика, обществени политики, разработване и управление на европейски проекти, международни отношения; социалните науки – политически науки, социология, социални дейности, етнология. Целите на създаването на „Школа СПОК” са: да предостави на младежите възможност да получат практически знания за работа в реална работна среда, да развие социалните и организационните им умения и да подпомогне тяхното личностно развитие.


CAM00157.jpg

CAM00153.jpg

CAM00154.jpg

CAM00156.jpg

Go to Top