Създаване на модел за заетост за хора с психични увреждания

Без име

Реализиране на процес по разработване на нов метод за заетост на хората с психични увреждания, чрез трансфериране на унгарските добри практики, прилагани от партньора ”JOB Szemelyzeti Tanacsado Kft”и адаптирането им към локални условия.
Ще бъдат приобщени хора с ментални проблеми като трудоспособна сила, чрез открояване на основната роля на работодателите, които извършват социални функции.
Ще се проучи местния контекст за прототипиране на иновациите. Ще се изследват нагласите за заетост на хората с психични увреждания. Ще се проучи и анализира средата, чрез фокус групи. Ще се разработи модел за заетост на базата на трансферирани практики в местния контекст.

Go to Top