Публична обява

Публична обява за определяне на изпълнители за предоставяне на услуги с предмет: „Предоставяне на услуги по дизайн, предпечат, печат и разпространение на материали“ по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост.

1. Решение за откриване на процедурата_печатни

2. Публична обява_печатни.docx

3. Образец на оферта.docx

4. Образец Декларация чл. 22,ал.2,т.1_ПМС118_печатни

5. Образец Декларация сходни договори услуги_печатни.docx

6. Изисквания към офертите_печатни

7. Техническа спецификация_печатни.docx

8. Методика за оценка на офертите

9. Образец на договор_печатни.docx

Вашият коментар