Проучване на модел за подкрепа на деца в риск, които имат родители с психично заболяване

Без име

Проучване, анализиране и изследване на методите за подкрепа на деца в риск от отключване на психогенно или кримоногенно поведение, при съжителство с родител имащ психично заболяване.

Дейността се изпълнява съвместно с партньора от Австия – „Chance B“. Съвместната работа на организациите включва черпенето на опит от „Chance B“, където същата има специфични умения и опит, изградени иновативни подходи и разработки, допринасящи за доброто изпълнение на дейността. Черпенето на опит включва трансферирането на подход, който не е  разработен  в България за подкрепа на деца, които имат родител с психично заболяване.

Ще бъдат организирани семинари, работни дискусии между двете организации по време на обмен. Ще бъдат организирани четиристранни срещи между всички партньори. Ще бъде организирана и конференция в България.

Снимки от проведеното работно посещение с партньора „Chance B“ – Австрия.

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Go to Top