Проучване на методи за борба с депресията и самоубийствата при заети лица

Цел на дейността е да проучи „Иновативна система за борба с депресията и самоубийството за заети лица и работодатели“ . Проучването ще се реализира със участието на “European Alliance Against Depression e.V.”

База за изпълнението на дейността ще бъдат два компонента: проучване на модела и обмен с експерти на партньора.

Ще бъдат проучени подходи, въведени и прилагани от страна на партньора “European Alliance Against Depression e.V.”. Ще бъдат проведени работни срещи с експерти на партньора и ще се извърши преглед на прилагането на модела на терен, като това ще се реализира в Лайпциг, Германия.

Go to Top