Проучване на методи за борба с депресията и самоубийствата при заети лица

Без име

Цел на дейността е да проучи „Иновативна система за борба с депресията и самоубийството за заети лица и работодатели“ . Проучването се реализира със участието на “European Alliance Against Depression e.V.”

База за изпълнението на дейността са бъдат два компонента: проучване на модела и обмен с експерти на партньора.

Проучени са подходи, въведени и прилагани от страна на партньора “European Alliance Against Depression e.V.”. Проведените работни срещи с експерти на партньора и прегледа на прилагането на модела на терен се реализира в Лайпциг, Германия.

Снимки от проведената работна среща в “European Alliance Against Depression e.V.” – Лаипциг, Германия

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Go to Top