Приключи дейността по наблюдение и тестване на резултатите от пилотните обучения

Приключи дейността по наблюдение и тестване на резултатите от пилотните обучения за фирми, хора с увреждания и граждани. Дейността беше извършена от екип от експерти по проекта – психолози, експерти по сигурността, социални работници, включително експерти от партньорската организация, чрез попълване на входяща и изходяща анкета от обучаемите, съответно в началото и в края на обученията като въпросите бяха съотнесени към това да се проследи първоначалната нагласа, опит и информираност на участниците относно темата на обучението и в края да се получи обратна връзка от тях за ефективността на обучителният процес и оценка на полезността на представените модули/теми/. Психолог по проекта присъстваше на обученията за професионално супервизиране на процеса на обучение.
Експертите от партньорската организация направиха подробен преглед на попълнените анкети и имаха възможността да супервизират обучителния процес лично по време на обучението в МБАЛ Александровска.

Вашият коментар