Пилотни обучения за хора с увреждания

Бяха проведени две обучения за хора с увреждания съответно на 26.05.2014г. в Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания и на 11.06.2014г. в Бюро по труда за лица със зрителни увреждания. Обучението беше целодневно и интензивно, съобразено със специфичните потребности и нужди на таргет групата. По време на обученията бяха използвани разработените и отпечатани обучителни и методически материали за хора с увреждания, които Сдружение СПОК разработи в рамките на проекта.

21.jpg

11.jpg

31.jpg

41.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

Вашият коментар