Пилотни обучения за фирми

През месец май 2014 г. приключи второто пилотно обучение за апробиране на Иновативна обучителна програма за фирми и граждани по дейност 6.1 по проект „Оцеляването не е късмет – иновативна програма за фирми, хора с увреждания и граждани”. Обучението се проведе сред служителите на охранителна фирма „Саламандър-ДАС” ООД в рамките на три обучителни дни. Обучението съчетава теоретични лекции под формата на беседи и дискусии и практически упражнения, включващи ситуационни симулации и ролеви игри, упражнения и интерактивни методи за образование и обучение.

S1.jpg

S2.jpg

S3.jpg

S4.jpg

S5.jpg

S6.jpg

S7.jpg

S8.jpg

S9.jpg

S10.jpg

S11.jpg

S12.jpg

S13.jpg

S14.jpg

S15.jpg

Вашият коментар