Пилотиране и прилагане на иновативна система за деца с психично болен родител

Без име

Дейността въвежда в България създадена система за снижаване на рисковете пред развитието на децата. Въведения модел ще се основава на валидирани и апробирани похвати за снижаване на отраженията върху детската психика от съжителството с болния родител.

Ще бъдат реализирани консултантски и терапевтични похвати. Ще се реализира обучение със специалисти от цялата страна. Семинарното обучение е насочено към специалисти, социални и здравни доставчици на услуги, които работят с деца.

Go to Top