Пилотиране и прилагане на иновативна система за деца с психично болен родител

Без име

Дейността въвежда в България създадена система за снижаване на рисковете пред развитието на децата. Въведения модел ще се основава на валидирани и апробирани похвати за снижаване на отраженията върху детската психика от съжителството с болния родител.

Ще бъдат реализирани консултантски и терапевтични похвати. Ще се реализира обучение със специалисти от цялата страна. Семинарното обучение е насочено към специалисти, социални и здравни доставчици на услуги, които работят с деца.

Снимки от проведения семинар: „СНИЖАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ С РОДИТЕЛ С ПСИХИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ“!

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Презентации – Доц. Христо Хинков, Д-р Юри КАцаров, Албена Дробачка:

Презентация д-р Юри Кацаров -„Уязвимост и противопоставеност на децата с психичноболен родител“

Презентация доц. Христо Хинков-„Обща психопатология-концептуален преглед“

Презентация 2 доц. Христо Хинков – „Подкрепа на семействата с психично болен“

Презентация доц. Христо Хинков – „Психосоциална работа“

ПРезентация Албена Дробачка – „Снижаване на рисковете пред развитието на деца, които живеят с родител с психично заболяване“

Визуализационен материал:
„Проактивни тестове за деца“

info1

Go to Top