ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО         Главен прокурор на Р България

Министър на вътрешните работи

     Политическите партии

Българските медии

 

КОПИЕ ДО         Президент

Министър – председател

Омбудсман

 

27 ноември 2013 г.

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Ние, над 230 граждански организации в България, сме силно притеснени и възмутени от нарастващата тенденция фашизоидни и нацистки формирования да диктуват обществения ред в страната.

Днес в българското общество открито се проповядват и организират фашистки бдения, патрули, концерти и събития, които застрашават обществения мир и целостта на нацията. Целият цивилизован свят още на 10 декември 1948 г. приема Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, която отхвърля пункт по пункт принципите, върху които е построена тоталитарната фашистка система и нейната идеология. Първият член на декларацията отрича основните стълбове на фашизма: расизма, национализма, шовинизма, тоталитаризма.

Въпреки това днес българските институции бездействат пред явното натрапване на етническа омраза, нетърпимост и фашистки схващания за налагане на нов ред в страната ни.

 

 

Господин главен прокурор на Република България,

С настоящото писмо ние Ви призоваваме да следите и да предприемете законово определените мерки по повод на ескалиращите профашистки действия от различни групи и организации в страната. Настояваме Главната прокуратура да се самосезира и да бъдат подведени под наказателна отговорност лидерите, налагащи омраза, етническа нетърпимост и всяващи страх по улиците на България. Започва организиране на фашистки събития в страната и ние настояваме да се държат отговорни пред закона организаторите им и да се прилага цялата сила на Конституцията и Наказателния кодекс на Република България.

 

Господин вътрешен министър,

Недопустимо е да има патрули на нацистки формирования, които да си присвояват функциите на полицията за установяване на законовия ред. Настояваме за прекратяване на тази практика и за вземане на ефективни мерки за преустановяване на дейността на всички „патрули“, както и недопускане на организирането на концерти с нацистки послания. Настояваме полицията да бъде сред хората и да пази хората, за да не се стига до саморазправа и нагнетяване на общественото пространство. Очакваме реални и ефективни действия от Министерство на вътрешните работи.

 

До политическите партии,

Не тласкайте страната към хаос и омраза – направихте достатъчно! Апелираме за морал в политиката, възможности за развитие и обединение на нацията. Призоваваме ви да се въздържате от използване проблемите с бежанците за  политически цели. Резултатът от това е разпалване на етническа и расова омраза, и води до заплаха за националната сигурност. Едни национално отговорни политически партии би трябвало да се ограничават до действия, които обединяват нацията и работят за нейното европейско демократично развитие.

 

Уважаеми журналисти от българските медии,

Ние вярваме във вашия професионализъм и се надяваме на отговорно поведение при подбора на участници и представяне на мненията на лидери на екстремистки формирования. Апелираме да ограничите и дори да бъдат спрени изявите на фашистки и нацистки лидери и групи, тъй като „Фашизмът не е право на мнение, а престъпление”. Даването на трибуна на омразата, етническата нетърпимост и популяризирането на нацистките елементи въвлича децата и младите хора в една философия, която е отречена и е определена за опасна от съвременното човечество. Призоваваме ви да не насърчавате езика на омразата и да не допускате продължаващото разединение на нацията, давайки трибуна на идеологии, довели до гибелта на над 30 милиона граждани на Европа.

 

Списък организации, подкрепили писмото:

 

 1. Агенция за регионално икономическо развитие – Сливен
 2. АРИР – Стара Загора
 3. Асоциация на учени, артисти и спортисти – Варна
 4. Асоциация „Родители“ – София
 5. Асоциация на родители на деца с дислексия – „Достъпен свят” – Варна
 6. Асоциация „Съвременни читaлища“ – София
 7. Асоциация за регионално развитие на област Русе
 8. Асоциация „Голям брат, голяма сестра” – България
 9. Асоциация „SOS жени и деца преживели насилие” – Нови пазар
 10. Асоциация „Деметра” – Бургас
 11. Асоциация на професионалистите за психично здраве в детските градини и училищата в Република България
 12. Асоциация Интегро – Разград
 13. Асоциация Интегра България
 14. Асоциация за ранно детско развитие – София
 15. Асоциация на Народните читалища – Димитровград
 16. Асоциация на специалистите по комуникация в Общините
 17. Асоциация на парковете в България
 18. БАСПУ
 19. Бизнес инкубатор – Гоце Делчев
 20. Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове
 21. Българска асоциация на микро предприятията
 22. Български дарителски форум
 23. Български център за нестопанско право
 24. Българско сдружение за насърчаване на гражданска инициатива
 25. Българско сдружение за образование и природна среда
 26. Българско Сдружение за Честни Избори и Граждански Права –Национална Асоциация /БСЧИГП-НА/
 27. Българска асоциация на осиновените и осиновителите
 28. Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
 29. Българска тренировъчна централа
 30. БНК „Заедно за децата”
 31. Българска педиатрична асоциация
 32. Български хелзинкски комитет
 33. Граждански съвет – Тракия, Пловдив
 34. Граждански форум „Чуйте нашия глас”
 35. Гражданско сдружение Алцхаймер България
 36. Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за стари хора – Силистра
 37. Дом на науката и техниката – Враца
 38. Дружество за подкрепа на деца и лица с умствени, физически и сензорни увреждания „Св. Стилиян Детепазител” – Сливен
 39. Етническа хармония Русе
 40. Женско ромско сдружение „Хаячи” – Нови пазар
 41. Женско сдружение”Екатерина Каравелова” – Силистра
 42. Институт за пряка демокрация
 43. Интерекоклуб
 44. Интернет медиа „Балканите НЕТ“
 45. ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА НСО Габрово
 46. Инициативен родителски комитет (ИРК) – София
 47. Клуб „Отворено Общество” –Плевен
 48. Каритас – Русе
 49. Младежка доброволческа мрежа
 50. Международен правен център
 51. Национална Асоциация на Секретарите на Общини на Република България /НАСО РБ/
 52. НПО – Бит, традиции, култура и туризъм
 53. НПО „Живей красиво”
 54. НСНЦ „Родопа планина 21 в.”
 55. НЧ “Х. Н. Палавеев“, Копривщица
 56. НЧ „Ангел Кънчев” – гр. Русе
 57. НЧ „Любен Каравелов” -с. Куртово Конаре
 58. НЧ „Напредък 1871”
 59. НЧ „Развитие” – Дряново
 60. НЧ „Светлина” – Червен бряг
 61. НЧ „Цар Борис 3”-София
 62. Настоятелство на ДГ „Калина” – Дупница
 63. Национален алианс за работа с доброволци
 64. Национална асоциация на ресурсните учители
 65. Национална асоциация по приемна грижа
 66. Национален ученически екопарламент
 67. Национална мрежа на децата
 68. Национална скаутска организация на България
 69. Национално сдружение на общински експерти по управление на проекти /НСОЕУП/
 70. НЧ „Христо Ботев-27”
 71. Обществен съвет по образование – Берковица
 72. Обществен съвет по образование – Гоце Делчев
 73. Общинско училищно настоятелство – Болярово
 74. Проект „Права на човека” – София
 75. Плевенски обществен фонд „Читалища”
 76. РАО Тракия
 77. Регионален център за култура „Фабриката” Габрово
 78. Ромска фондация „Искра“
 79. Рийчаут  – клон България
 80. РСО „Централна Стара планина”
 81. Приятели на децата, клон България
 82. Сдружение на биолозите от Бургас и региона
 83. Сдружение „Екосвят Родопи“
 84. Сдружение „Младежки порив за бъдещето“
 85. Сдружение „Надежда – 2002“
 86. Сдружение „Нов път“
 87. Сдружение „Ръка за ръка’
 88. Сдружение “СИДУРО”
 89. Сдружение  „АСУ Делфи”
 90. Сдружение „Болкан Асист”
 91. Сдружение „Брестовица”
 92. Сдружение „Велоеволюция”
 93. Сдружение  „Движение – Ние жените”
 94. Сдружение „Деветашко плато”
 95. Сдружение „Добърско”
 96. Сдружение „Европейски пространства 21“
 97. Сдружение „Екомисия 21 век“
 98. Сдружение „Златен Калофер”
 99. Сдружение „Знание” Ловеч
 100. Сдружение „Младежи за развитие на Лясковец”
 101. Сдружение „Младежи, образование и общество” Горна Оряховица
 102. Сдружение „Настоящи и бъдещи майки”
 103. Сдружение „Платформа АГОРА”
 104. Сдружение „Устойчиво развитие”
 105. Сдружение Ловеч днес
 106. СНЦ „Арсмузика” – Шумен
 107. СНЦ „Надежда за добро бъдеще“
 108. СНЦ Европейски компас Силистра
 109. СНЦ „Инициатива за равни възможности“
 110. Сдружение „Агролинк”
 111. Съюз на диабетно болни
 112. Сдружение „Алтернатива при будна кома”
 113. Сдружение ”Семеен център Мария”
 114. Сдружение „Еко-посоки 21”
 115. Сдружение „Гражданска инициатива за активна демокрация“
 116. Сдружение “Младежка Историческа Общност“
 117. Сдружение „Тацитус“ – Център за работа с деца с аутизъм
 118. Сдружение «Европейски ромски съюз – ЗАЕДНО»
 119. Сдружение „Хоризонти“
 120. Сдружение “Роми – медникари”
 121. Сдружение „За жени с увредено зрение – Ти можеш”
 122. Сдружение „Зона  Ловеч“
 123. Сдружение „Бургас за децата“
 124. Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък
 125. Сдружение „Верният настойник” – Бургас
 126. Сдружение „Дете и пространство” – София
 127. Сдружение „Детелини – Чирпан”
 128. Сдружение “Деца и семейства” – Хасково
 129. Сдружение „Деца и юноши” – София
 130. Сдружение “Еквилибриум” – Русе
 131. Сдружение „Екомисия 21 век” – Ловеч
 132. Сдружение “За един по-добър живот” – Челопеч
 133. Сдружение „Инициатива за развитие – Кърджали решава”
 134. Сдружение „Институт за социални дейности и практики” София
 135. Сдружение „Клуб на НСО” – Търговище
 136. Сдружение „Надежда за добро бъдеще” – Силистра
 137. Сдружение „Общество за всички”
 138. Сдружение „Клуб Отворено общество” – Русе
 139. Сдружение „Първи юни” – Бяла Слатина
 140. Сдружение „Самаряни” – Стара Загора
 141. Сдружение „Свят без граници” – Стара Загора
 142. Сдружение „Алфа клуб – да оцелееш”
 143. Сдружение „Младежки форум 2001” – Разград
 144. Сдружение „Съучастие” – Варна
 145. Сдружение ЖАНЕТА – Разград
 146. Сдружение „Гаврош” – Варна
 147. Сдружение „Усмивка” – Бургас
 148. Сдружение „Приятели 2011” – Чирпан
 149. Сдружение „Ромска академия за култура и образование” – Сливен
 150. Сдружение „Асоциация Ная” – Търговище
 151. Сдружение SOS детски селища – България
 152. Сдружение „Избор за утре” – Ботевград
 153. Сдружение „Имка – Добрич”
 154. Сдружение за прогресивна и отворена комуникация – София
 155. Сдружение „Евроинтеграция” – Варна
 156. Сдружение „Цветно бъдеще” – Варна
 157. Сдружение „Агенция за социално развитие – Вижън” – Варна
 158. Сдружение „Социален диалог 2001” – Габрово
 159. Сдружение „Нов път” – с. Хайредин, обл. Враца
 160. Сдружение „За бъдеще на ДЦ „Св.Мина“
 161. Сдружение „Център за независим живот“
 162. Социална асоциация „Св.Андрей” – Варна
 163. Театър „Цвете“
 164. УН „Найден Геров”-Бургас
 165. УН „Христо Ботев”- Ахелой
 166. УН при ПГМЕЕ
 167. УН на прогимназия „Христо Ботев” – с. Търнава, обл. Враца
 168. Фондация за културно развитие СИДЕЯ – гр. Варна
 169. Фондация „Крокус“
 170. Фондация „Помощ за благотворителността в България“
 171. Фондация “Джендър проект България”
 172. Фондация “Институт Отворено Общество” -София
 173. Фондация ”Европейски институт”
 174. Фондация „АДРА България”
 175. Фондация „Артист”
 176. Фондация „Астика”
 177. Фондация „Екообщност”
 178. Фондация „Изкуство срещу насилието”
 179. Фондация „Институт за бъдещето”
 180. Фондация „Институт за развитие на публичната среда”
 181. Фондация „Проф. Джон Атанасов”
 182. Фондация „Работилница за гражданскиинициативи”
 183. Фондация „Различни хора”
 184. Фондация «Център за радио и телевизионно обучение – ПроМедиа»
 185. Фондация БлуЛинк
 186. Фондация за прозрачни регламенти
 187. Фондация за реформа в метното самоуправление  /ФРМС/
 188. Фондация С.Е.Г.А.
 189. Фондация ”Съпричастие” –  Силистра
 190. Фондация „Карин дом” – Варна
 191. Фондация „Надежда за малките” – София
 192. Фондация „За нашите деца”
 193. Фондация „Здраве и социално развитие” – София
 194. Фондация ЕКИП – София
 195. Фондация „Бъдеще” – Ракитово
 196. Фондация Пайдея
 197. Фондация „Партньори – България”
 198. Фондация „Подари усмивка” – Димитровград
 199. Фондация „Приятели 2006” – София
 200. Фондация „Приложни изследвания и комуникации”
 201. Фондация П.У.Л.С. – Перник
 202. Фондация „Радост за нашите деца” – Варна
 203. Фондация „Развитие – Ракитово”
 204. Фондация „Ръка за помощ” – Добрич
 205. Фондация „Сийдър”
 206. Фондация „Социални практики в общността” – Пазарджик
 207. Фондация „Стъпка за България” – София
 208. ФИЦЕ – България
 209. Фондация за децата в риск по света
 210. Фрийрън България
 211. Фондация „Център Надя”
 212. Фондация „Ресурсен център Шам – Монтана”
 213. Фондация „Еврика”
 214. Фондация „Агапедия-България”
 215. Фондация „Болни от астма”- Ямбол
 216. Фондация „Здравето на ромите” – Сливен
 217. Фондация „Областен ромски съюз“ – Бургас
 218. Фондация „Българско дете” – Ссфия
 219. Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА” – Пазарджик
 220. Фондация „Заедно в час” – София
 221. Фондация „Фрий Спиич Интернешънъл“
 222. Фондация Образователен форум
 223. Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” – София
 224. Фондация „Зелена улица“
 225. Фондация „Инкубатор за ромски алтернативи” (ИРА) – Сливен
 226. Фондация „Подслон за човечеството“
 227. Фондация Outward Bound – България
 228. Фондация „Стъпка по стъпка” – София
 229. Фондация „Център за изследвания и политики за жените”
 230. Фондация за социална промяна и включване
 231. Форум Гражданско участие
 232. Център „Образование за демокрация“
 233. Център за европейски инициативи – Ст. Загора
 234. Център за образователни инициативи
 235. Център за развитие на младежки дейности
 236. Център по правата на човека „Васил Левски“
 237. Център Динамика – Русе
 238. Център Амалипе – Велико Търново
 239. Център за приобщаващо образование
 240. Център за психосоциална подкрепа – София
 241. Читалище „Възродена искра 2000” Казанлък

 

Вашият коментар