Оценка на постигнатите резултати

Без име
Дейността проследява логическата връзка между ефективността, отчетността и качеството на изпълнение  на дейностите. Ще се проследи успешността на трансферираните модели и валидираните иновативни практики.  Ще се ревизират постигнатите цели.

Go to Top