Обучения в МБАЛ Александровска и Обучение за обучители

През месец юни 2014г. приключи третото пилотно обучение за служители, което беше проведено в МБАЛ Александровска сред служители на болницата – лекари, медицински сестри и друг медицински персонал. Обучението беше проведено съвместно с експерти от партньорската организация „Сазани“, които бяха в България, за да вземат участие в обучителния процес, наблюдението и тестването на Иновативната обучителна програма. Експертите от организацията-партньор по проекта представиха лекции и проведоха дискусии и интерактивни ролеви игри със служителите на болницата.

A1.jpg

A2.jpg

A3.jpg

A4.jpg

A5.jpg

A6.jpg

A7.jpg

A8.jpg

A9.jpg

A10.jpg

A11.jpg

A12.jpg

A13.jpg

A14.jpg

A16.jpg

A17.jpg

A18.jpg

A19.jpg

A20.jpg

A21.jpg


През месец юни беше проведено и обучение за обучители под формата на двудневен обучителен семинар, на който бяха обучени представители на хора с увреждания, мениджъри на фирми и организации и специалисти човешки ресурси. Целта на обучението беше да бъдат обхванати повече служители в превантивното обучение, методиката на преподаване ще бъде мултиплицирана по време на обучителния семинар. След приключването на обучителния семинар участниците получиха сертификати „Мениджър на риска“.

Вашият коментар