Конференция

На проведената конференция: „Психично здраве – стигми, предразсъдъци и последствия“ бяха представени добрите норвежки практики по отношение на психичното здраве и борбата с обществените стигми. Обсъдиха се ролята на подкрепата от семейството, близките и връстниците. Конференцията обърна внимание на важността на достъпа до заетост и социалното включване на лица с психични проблеми.

Конференцията бе открита с приветствия от г-жа Вергиния Мичева – Русева, заместник министър на правосъдието на Р. България; Д-р. Елвира Фотева – дир. на дирекция международни дейности, проекти и програми и зам. ръководител на програмния оператор на програма BG 07; както и г-жа Албена Дробачка – ръководител проект и председател на Сдружение СПОК. Прочетени бяха поздравителни адреси от д-р Петър Москов – министър на здравеопазването, д-р Адам Персенски – заместник-министър на здравеопазването и ръководител на програмния оператор на програма „Инициативи за обществено здраве“, г-жа Деница Сачева – заместник-министър на труда и социалната политика, д-р Венцислав Грозев – пердседател на Ус на БАС, д-р Красимира Ковачка – Съпредседател на ПГ БДЦ- НС в 43-то НС, зам. председател на Комисия по здравеопазването.

Поздравителните адреси, може да намерите тук:

Поздравителен адрес: д-р Петър Москов, Министър на здравеопазването

Поздравителен адрес: д-р Венцислав Грозев, Председател на УС на Български Лекарски Съюз

Поздравителен адрес: Д-р Красимира Ковачка, Съпредседател на ПГ БДЦ-НС в 43-то НС, заместник – председател на Комисията по Здравеопазването

Поздравителен адрес: д-р Адам Персенски, заместник – министър на здравеопазването

Поздравителен адрес: г-жа Деница Сачева, заместник-министър на труда и социалната политика

Първият панел озаглавен: „Разбираме ли психично болните… подкрепяме ли ги?“ представен от д-р Вяра Ганчева, експерт към проекта, социолог към „Институт за изследване на обществата и знанието при БАН“

Презентация д-р Вяра Ганчева Резултати от национално представително социологическо проучване

Вторият панел „Какво очакват хората с психични заболявания?“ воден от доц. д-р Христо Хинков, експерт към проекта, директор на Национален център по обществено здраве и анализи

Презентация доц. д-р Христо Хинков – България Анализ на данните от проведено анкетно проучване на хора с психични разстройства

Третият панел „Мнението на учениците по отношение на психичните заболявания“ бе воден от д-р Юри Кацаров, експерт към проекта, психолог в Превантивно – информационен център по проблемите на наркоманите – София

Презентация д-р Юри Кацаров Анализидискусия нарезултати от проучване на представи, очаквания и нагласи сред ученици от гр. София”

Четвъртият панел „Възможно ли е да бъде организирана превенцията?“ беше воден от д-р Ларс Лиен – експерт към проекта, специалист по социална медицина и психиатрия, Осло, Норвегия

Презентация д-р Ларс Лиен – Норвегия Възможно ли е да бъде организирана превенцията?

Петият панел бе „Аз съм ти“ беше воден от д-р Цветеслава Гълъбова, експерт към проекта, директор на Специализирана болница по психиатрия „Св. Иван Рилски“ – Курило

Шестият панел „Социални отношения и социална идентичност“ беше воден от Моника Гуулслет, експерт към проекта, преподавател във Факултет по здравни науки, Осло, Норвегия

Презентация Моника Гулслет Преживявания и въздействие на психичните кризи върху потребителите на психично-здравни услуги

Експертите представиха проведените три на брой изследвания – национално представителното социологическо изследване за нагласите на обществото по отношение на хората с психични проблеми или заболявания; Проучване проведено сред юноши 13-16 годишна възраст в училища и проучване проведено сред пълнолетни с психични заболявания Изследванията може да видите тук. Представени и обсъдени бяха инструментите и норвежките практики за провежданата национална кампания за борба със стигмите спрямо психично болните.

Участието на норвежките експерти създаде възможност за работещо междунационално и междуинституционално сътрудничество.

Конференцията беше насочена към всеки, който има професионален опит с психичните заболявания или интерес към полагане на грижи и подкрепа, както и визия за промяна на обществените нагласи спрямо психично болните.

В конференцията взеха участие представители на публичните власти, представители на държавни и местни институции и служби.

Подчерта се ролята на ФМ на ЕИП за реализиране на целите на проекта.Представената бе ролята на ФМ и ЕИП на възможно най-широк кръг от заинтересовани стрни.

Снимки от Конференция: „Психичното здраве – стигми, предразсъдъци и последствия“:

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Crossroads

Go to Top