Информация и публичност

Публичността на проекта се обезпечава от осигурените визуализационни материали с необходимите реквизити за коректно изпълнение на проекта. Дейностите обвързани с публичността гарантират прозрачност и допринасят за мултиплицирането на ползите.

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

 

Визуализационни материали:

Флаер:

Линк за отваряне на флаер

Дипляна:

info1

info1

 

 

 

 

Наръчници:

Наръчник за работодатели

Ръководство за медии

Сборник за доброволци

Наръчник за близките

Картички:

картичка „Видове психични разстройства“

картичка „Видове психични разстройства“

картичка „Видове психични разстройства“

Картичка „Видове психични разстройства“

 
Информационно събитие

На 16 декември 2016 г. се проведе информационно събитие по проект „Ние ви разбираме и подкрепяме“.

По време на събитието бяха представени резултатите от реализираните по проекта дейности. Ангажираните експерти представиха своята работа, предизвикателства и постижения в хода на изпълнението на ангажиментите си. Представена беше и проведената Национална анти-стигма кампания и необходимостта за постоянни усилия за преодоляване на обществените стереотипи спрямо хората с психични заболявания в България.

Партньорите от Сдружение МОГА представиха своята работа по проекта и значението на младите хора в преодоляването на стигмата към тази не малка част от българското общество.

Беше обърнато специално внимание на ролята на ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм за реализирането на дейностите по проекта.

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Go to Top