ДРЪЖТЕ КАПСУЛИТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА

header_KCFK_BG
Тази есен СПОК прие да стане част от кампанията ДРЪЖТЕ КАПСУЛИТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА на A.I.S.E. – Международна асоциация за сапуни, перилни препарати и продукти за поддръжка (The International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products). Кампанията е нова доброволческа инициатива започнала през лятото на 2014. Тя е част от поредица доброволчески инициативи предприети от A.I.S.E. в името на безопасността и сигурността.

A.I.S.E. и нейните държави членки възприемат безопасността на потребителите като свой основен приоритет. Кампанията цели да образова потребителите, за да осигури безопасно използване и съхранение на капсулите с течен перилен препарат, така че да се намалят максимално инцидентите свързани с контакта на малки деца до тези препарати.

Течните капсули с перилни препарати са сравнително нов продукт за Европейските държави. Те са практични и удобни както и сигурни, когато се използват според инструкциите. Въпреки това партньорското пространство на A.I.S.E. установява чрез своите Центрове за контрол над отравянията (PCCs), че в някои държави възникват инциденти с малки деца свързани най-често с поглъщането на капсулите, но също и очни наранявания. Кампанията си поставя за цел да повиши информираността относно безопасното използване на течните перилни препарати. Географският обхват на кампанията включва 28те страни членки на кампанията плюс Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

keep_caps_kids_BG

За повече информация посетете: http://www.keepcapsfromkids.eu

Вашият коментар