Апробиране и внедряване на иновативния модел за заетост за хората с психични увреждания

Без име

Насърчаване към заетост и осигуряване на равни възможности за „невидимите“ граждани в страната.
Ще бъдат внедрени иновации за снижаване на социалната изолация при целевите групи и повишаване на пригодността и възможностите им за заетост.
Чрез апробиране и въвеждане на иновативно разработения модел сред хора с психични проблеми и техните семейства, както и ще се реализира наблюдение и супервизиране на процеса. Ще бъде изготвен наръчник за семействата.

Сдружение СПОК реализираобучение на тема „Заетост на хора с психични заболявания“.Презентатори на обучението бяха: доц. д-р Христо Хинков, психиатър и д-р Юри Кацаров, психолог.

Материали от проведеното обучение
Презентации:
Юри Кацаров – Презентация д-р. Юри Кацаров
Христо Хинков – Презентация доц. Христо Хинков

Снимки от проведеното обучение:

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

info1

Go to Top