Адаптиране и разработка на иновативна система срещу депресията и самоубийство за заети лица и работодатели

Без име

Ще бъде разработен иновативен модел за борба с депресията и самоубийствата, на база особеностите  и спецификите на трудовите длъжности и компаниите в България.

Ефективният трансфер на подходите на партньора „European Alliance Against Depression“ ще се реализира, чрез реални и актуални данни за българската действителност и спецификите на националното законодателство. Ще се изследват професиите с психически натоварвания.

Ще се реализира адаптиране на партньорските подходи, чрез разработване на иновативната система, съобразена с българските специфики. Иновативната система съдържа модул за заети лица и модул за работодатели. Ще бъдат разработени наръчник и методика за двата модула на системата.

Go to Top