ПОКАНА ЗА ИЗНЕСЕНО СЕМИНАРНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, От Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ организираме обучение на тема: „Снижаване на рисковете пред развитието на децата, които живеят с родители с психическо заболяване“ от 6-8 юли 2018г., (петък 13.00 часа – неделя 11.00 часа)на което имаме удоволствието да Ви поканим. Модератори ще бъдат: – доц. Христо Хинков – д-р Юри Кацаров – г-жа Албена Дробачка ЗА ДА ПОТВЪРДИТЕ УЧАСТИЕТО СИ, МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА – […]

Доклад с добри практики Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“

Фонд за двустранни отношения, Мярка Б, финансиран от ФМ на ЕИП и НФМ, 2009- 2014 BG07 „Инициативи за обществено здраве“ Бенефициент: Фондация „Институт за изследване на промяната” Линк към пълното съдържание на доклада: Доклад добри практики

Работен семинар „България и Норвегия за по-добро психично здраве“

Скъпи колеги, партньори, Уважаеми дами и господа! Фондация „Институт за изследване на промяната“ организира на 27-ми октомври (петък) от 10.00 часа семинар на тема: „България и Норвегия за по-добро психично зраве“. Мястото на срещата е Есенс център, гр. София,ул. „6-ти септември“ № 37(вътрешен двор). Осигурен е симултанен превод на български език.   За участие в семинара е необходима предварителна регистрация, най-късно до 25.10 (сряда)!  Регистрации се приемат до изчерпване на местата. […]

Сдружение СПОК продължава с подкрепителната група на близките на хора с психични заболявания „Ние ви разбираме и подкрепяме“. Веднъж месечно предоставяме защитено пространство и подкрепа на родителите и близките на психично болни, които споделят своите трудности и предизвикателства.  Помагаме им да намерят решения и да откриват алтернативни начини за справяне с ежедневните проблеми, адекватно лечение и водене на достоен живот.

Подкрепителна група за близки на хора с психични заболявания

Сдружение СПОК организира подкрепителна група за роднини и близки на хора с психични заболявания „Ние ви разбираме и подкрепяме“. Първата среща ще се проведе на 14 септември от 17.30 ч. на адрес гр. София, бул. Витоша № 25, ет. 3, офис 6 – Сдружение СПОК. Групата има за цел да подкрепи близките, като им предостави пространство за споделяне и гъвкави подходи за справяне в различни ситуации. Ако и вие често […]

КОНФЕРЕНЦИЯ „Психичното здраве – стигми, предразсъдъци и последствия“

Скъпи колеги, партньори, Уважаеми дами и господа! Сдружение за прогресивна и отворена комуникация организира на 30-ти септември от 9.00 часа конференция на тема: „ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ – СТИГМИ, ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И ПОСЛЕДСТВИЯ“. Мястото е Гранд Хотел София, зала Триадица 1. Осигурен е симултанен превод на български език. За участие в конференцията е необходима предварителна регистрация, най-късно до 28.09 (сряда)!  Регистрационна форма за конференцията е достъпна тук: Регистрационна форма Дневен ред за конференцията, може […]

Публична покана

Публична покана за две обособени позиции: Об.позиция 1. Провеждане на национална информационна кампания чрез публикуване/представяне в различни комуникационни канали; Об.позиция 2. Публикуване на информационни карета, представящи проекта. Публична покана за процедура Оферта Декларация по чл. 22 Изисквания за офертите Декларация за съгласие за участие Декларация съгласие за подизпълнители Договор об. позиция 1 Договор об. позиция 2

Публична покана

Публична покана за две обособени позиции: Об.позиция 1. Провеждане на национална информационна кампания чрез публикуване/представяне в различни комуникационни канали; Об.позиция 2. Публикуване на информационни карета, представящи проекта. Публична покана за процедура Оферта Декларация по чл. 22 Изисквания за офертите Декларация за съгласие за участие Декларация съгласие за подизпълнители Договор об. позиция 1 Договор об. позиция 2

Практически семинар „Психо-социална система при работа с деца, преживяващи скръб“

Уважаеми колеги, експерти, специалисти, Сдружение СПОК организира двудневно безплатно обучение в „Психо-социална система при работа с деца, преживяващи скръб“. Водещи тренинга: д-р Юри Кацаров (клиничен психолог), Райна Соколова (семеен терапевт), норвежките експерти Ранди Талсет, Нина Гринхайм и Марит Райнертсен от организация „Родителите на децата“, Осло. За всички участници в обучението са предвидени обучителни и помощни материали. Успешно преминалите тренинга ще получат Сертификат и Удостоверение. Обучението ще се проведе на 15-ти […]

Публична покана

Публична покана в две обособени позиции: Об. позиция 1: Изпълнение на печатни услуги за визуализация на проекта, както и за националната кампания по информираността за психичното здраве и осъществяване на ранна превенция. Включва изработка на флаери, стикери, картички, листовки, закачаща се реклама, билборд пиза, пано за спирка, панел за РПМ, ракета брошури, банер за автомобил, плакати, Сертификати, визуализационни: табели с виниловите стойки, дипляни и плакати; Об. позиция2: Печат на 600 […]